JOUW ACCOUNT

Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens door PLT GROUP sp. z o.o., gevestigd te Warszawa aan ul. Tytusa Chałubińskiego 9 lok 2, 02-004 Warszawa, ingeschreven in het ondernemersregister bijgehouden door de districtsrechtbank Lublin-Wschód in Lublin met zetel in Świdnik, VI Handelsafdeling van het Nationaal gerechtelijk register [KRS] onder het nummer 0000628808, statistisch bedrijfsnummer [REGON]: 365009308, NIP: 5252670145, voor het toesturen van:

Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig. De basis voor de gegevensverwerking is mijn toestemming. De ontvangers van de gegevens kunnen de IT-dienstverleners van de voor de verwerking verantwoordelijke zijn. Gegevens zullen niet worden doorgegeven buiten de EER of worden gedeeld met internationale organisaties.

Ik heb het recht mijn toestemming te allen tijde in te trekken door te klikken op de actieve afmeldlink in de nieuwsbrief.

De persoonsgegevens worden verwerkt tot de intrekking van de toestemming en, na die intrekking, gedurende de verjaringstermijn voor vorderingen jegens de voor de verwerking verantwoordelijke. Ik heb het recht om de voor de verwerking verantwoordelijke te verzoeken om toegang tot mijn persoonsgegevens en om deze te rectificeren, te wissen of de verwerking ervan te beperken, alsook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

De persoonsgegevens worden niet geautomatiseerd verwerkt, ook niet in de vorm van profilering.

Volledige tekst van de toestemming
JOUW GEGEVENS
Ładowanie...
toevoegen
van het product